BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 8 for:
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 1 sorted by table of contents
1
Fechner Ireneusz, Krzyżaniak Stanisław
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 1, s. 5-20
2
Pachura Piotr, Nitkiewicz Tomasz
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 1, s. 21-38
3
Skrzypek Elżbieta
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 1, s. 39-51
4
Sikorski Czesław
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 1, s. 53-59
5
Olesiński Zbigniew, Sabat Anna
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 1, s. 61-85
6
Sitko Włodzimierz, Szast Seweryn
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 1, s. 87-100
7
Knop Lilla, Olko Sławomir
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 1, s. 101-116
8
Bendkowski Jacek
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 1, s. 117-134