BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 12 for:
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, t. 12, nr 1 sorted by table of contents
1
Malinowska-Cieślik Marta, Zabdyr-Jamróz Michał, Balcerzak Bartosz, Ścibor Monika
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, t. 12, nr 1, s. 3-16
2
Malinowska-Cieślik Marta
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, t. 12, nr 1, s. 17-25
3
Nałęcz Hanna, Roillet Mireille
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, t. 12, nr 1, s. 26-35
4
Daniels Natasha, Burke Lorraine, O'Donnell Anne, McGovern Olive, Kelly Colette, D'Eath Maureen, Gabhainn Saoirse Nic
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, t. 12, nr 1, s. 36-44
5
Izdebski Zbigniew, Wąż Krzysztof
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, t. 12, nr 1, s. 45-55
6
Mazur Joanna, Kowalewska Anna, Baska Tibor, Sigmund Erik, Nałęcz Hanna, Nemeth Agnes, Zawadzka Dorota
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, t. 12, nr 1, s. 56-67
7
Pisarska Agnieszka
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, t. 12, nr 1, s. 68-74
8
Gajewska Joanna, Klemarczyk Witold, Ambroszkiewicz Jadwiga, Chełchowska Magdalena, Ołtarzewski Mariusz, Weker Halina
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, t. 12, nr 1, s. 75-81
9
Kozioł-Kozakowska Agnieszka, Piórecka Beata, Schlegel-Zawadzka Małgorzata
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, t. 12, nr 1, s. 82-89
10
Małkowska-Szkutnik Agnieszka
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, t. 12, nr 1, s. 90-98
11
Okulicz-Kozaryn Katarzyna, Raduj Joanna, Borucka Anna
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, t. 12, nr 1, s. 99-108
12
Brzostek Monika, Zyznawska Joanna, Kulesa-Mrowiecka Małgorzata
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, t. 12, nr 1, s. 109-114