BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 10 for:
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 4 (16) sorted by table of contents
1
Stachowicz Jan, Stachowicz-Stanusch Agata
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 4 (16), s. 7-36
2
Knop Lilla
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 4 (16), s. 37-61
3
Knop Lilla, Macełko Marta, Mendel Izabela
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 4 (16), s. 63-81
4
Olko Sławomir
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 4 (16), s. 81-93
5
Machnik-Słomka Joanna
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 4 (16), s. 95-108
6
Kozak Marcin
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 4 (16), s. 109-127
7
Baron Marcin
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 4 (16), s. 129-139
8
Żminda Tomasz
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 4 (16), s. 141-159
9
Daczyńska Magdalena, Kelm Marcin, Świderek Bartłomiej
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 4 (16), s. 161-175
10
Hawrysz Liliana
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 4 (16), s. 175-188