BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 10 for:
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 4 (12) sorted by table of contents
1
Frączkiewicz-Wronka Aldona
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 4 (12), s. 5-24
2
Austen Agata
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 4 (12), s. 25-41
3
Leja Krzysztof
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 4 (12), s. 43-57
4
Kowalska Iwona
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 4 (12), s. 59-77
5
Ciborowski Leopold
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 4 (12), s. 79-95
6
Wrzosek Marek
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 4 (12), s. 97-109
7
Dohn Katarzyna
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 4 (12), s. 111-126
8
Machnik-Słomka Joanna, Stawiarska Ewa
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 4 (12), s. 127-140
9
Stachowicz-Stanusch Agata
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 4 (12), s. 141-163
10
Stawiarska Ewa
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 4 (12), s. 163-180