BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 10 for:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2017, nr 2 sorted by table of contents
1
Wolniak Radosław
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2017, nr 2, s. 9-20
2
Grabiec Olimpia, Jędraszczyk-Kałwak Joanna
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2017, nr 2, s. 21-30
3
Staszewska Jolanta
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2017, nr 2, s. 31-43
4
Małkus Tomasz
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2017, nr 2, s. 45-56
5
Zasępa Piotr
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2017, nr 2, s. 57-70
6
Słowik Anna
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2017, nr 2, s. 71-87
7
Zasępa Piotr
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2017, nr 2, s. 89-98
8
Bielecka Agnieszka
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2017, nr 2, s. 99-107
9
Falecki Janusz
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2017, nr 2, s. 109-128
10
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2017, nr 2, s. 129-143