BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 10 for:
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2017, nr 1 (37) sorted by table of contents
1
Bartosz Przemysław
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2017, nr 1 (37), s. 5-18
2
Dziadkiewicz Michał, Kadłubek Marta
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2017, nr 1 (37), s. 19-35
3
Gajdzik Bożena
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2017, nr 1 (37), s. 37-50
4
Gajdzik Bożena
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2017, nr 1 (37), s. 51-68
5
Gębczyńska Magdalena
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2017, nr 1 (37), s. 69-80
6
Krok Ewa
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2017, nr 1 (37), s. 81-96
7
Leszczyńska Agnieszka
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2017, nr 1 (37), s. 97-106
8
Maj Aleksandra
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2017, nr 1 (37), s. 107-117
9
Nieradzik Daria
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2017, nr 1 (37), s. 119-130
10
Wolniak Radosław
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2017, nr 1 (37), s. 131-142