BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 12 for:
Oeconomia Copernicana, 2017, vol. 8, nr 4 sorted by table of contents
1
Cheba Katarzyna, Szopik-Depczyńska Katarzyna
Oeconomia Copernicana, 2017, vol. 8, nr 4, s. 487-504
2
Zygmunt Aleksandra
Oeconomia Copernicana, 2017, vol. 8, nr 4, s. 505-521
3
Sekuła Alicja
Oeconomia Copernicana, 2017, vol. 8, nr 4, s. 523-535
4
Koľveková Gabriela, Palaščáková Daniela
Oeconomia Copernicana, 2017, vol. 8, nr 4, s. 537-552
5
Kobylińska Urszula, Rollnik-Sadowska Ewa, Samul Joanna
Oeconomia Copernicana, 2017, vol. 8, nr 4, s. 553-568
6
Robak Elżbieta
Oeconomia Copernicana, 2017, vol. 8, nr 4, s. 569-584
7
Šafránková Jana Marie, Šikýř Martin
Oeconomia Copernicana, 2017, vol. 8, nr 4, s. 585-599
8
Głód Grzegorz, Flak Olaf
Oeconomia Copernicana, 2017, vol. 8, nr 4, s. 601-619
9
Legenzova Renata, Levišauskaitė Kristina, Kundelis Egidijus
Oeconomia Copernicana, 2017, vol. 8, nr 4, s. 621-642
10
Zimon Dominik
Oeconomia Copernicana, 2017, vol. 8, nr 4, s. 643-655
11
Pileliene Lina, Grigaliunaite Viktorija
Oeconomia Copernicana, 2017, vol. 8, nr 4, s. 657-669
12
Simanaviciene Zaneta, Dirma Virgilijus, Simanavicius Arturas
Oeconomia Copernicana, 2017, vol. 8, nr 4, s. 671-684