BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 10 for:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2018, nr 1 sorted by table of contents
1
Peplińska Aleksandra, Godlewska-Werner Dorota, Celińska Sylwia, Nieckarz Zdzisław, Połomski Piotr
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2018, nr 1, s. 11-30
2
Salamonik Kamila, Niesiobędzka Małgorzata
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2018, nr 1, s. 31-43
3
Wnuk Marcin
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2018, nr 1, s. 45-67
4
Sawicki Lech
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2018, nr 1, s. 69-85
5
Samul Joanna, Kobylińska Urszula, Rollnik-Sadowska Ewa
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2018, nr 1, s. 87-98
6
Dobrowolska Małgorzata, Izydorczyk Bernadetta
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2018, nr 1, s. 99-112
7
Woźniak Jacek
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2018, nr 1, s. 113-138
8
Kania Krzysztof, Staś Tomasz
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2018, nr 1, s. 139-154
9
Bulińska-Stangrecka Helena, Masłyk-Musiał Ewa
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2018, nr 1, s. 155-166
10
Gajdzik Bożena
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2018, nr 1, s. 167-181