BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 11 for:
Studia Obszarów Wiejskich, 2017, t. 46 sorted by table of contents
1
Marks-Krzyszkowska Małgorzata, Jeziorska-Biel Pamela
Studia Obszarów Wiejskich, 2017, t. 46, s. 7-25
2
Gwiaździńska-Goraj Marta, Goraj Sebastian, Sobolewska-Węgrzyn Barbara
Studia Obszarów Wiejskich, 2017, t. 46, s. 27-39
3
Chodkowska-Miszczuk Justyna, Biegańska Jadwiga, Grzelak-Kostulska Elżbieta
Studia Obszarów Wiejskich, 2017, t. 46, s. 41-55
4
Kowalski Mariusz
Studia Obszarów Wiejskich, 2017, t. 46, s. 57-72
5
Konopski Michał, Mazurek Damian
Studia Obszarów Wiejskich, 2017, t. 46, s. 79-98
6
Surmacz Małgorzata
Studia Obszarów Wiejskich, 2017, t. 46, s. 99-115
7
Zajda Katarzyna
Studia Obszarów Wiejskich, 2017, t. 46, s. 117-129
8
Tarkowski Maciej
Studia Obszarów Wiejskich, 2017, t. 46, s. 131-148
9
Bała Dawid
Studia Obszarów Wiejskich, 2017, t. 46, s. 149-158
10
Wójcik Marcin
Studia Obszarów Wiejskich, 2017, t. 46, s. 159-169
11
Mazurek Damian
Studia Obszarów Wiejskich, 2017, t. 46, s. 171-186