BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 18 for:
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 4(88) sorted by table of contents
1
Janikowski Ryszard
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 4(88), s. 3-11
2
Czaja Stanisław, Becla Agnieszka
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 4(88), s. 12-25
3
Łuszczyk Marcin
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 4(88), s. 26-38
4
Śleszyński Jerzy
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 4(88), s. 39-52
5
Graczyk Andrzej
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 4(88), s. 53-68
6
Jeżowski Piotr
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 4(88), s. 69-83
7
Kryk Barbara
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 4(88), s. 84-98
8
Zbaraszewski Wojciech, Pieńkowski Dariusz
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 4(88), s. 99-113
9
Jastrzębska Ewa
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 4(88), s. 114-132
10
Bąkowski Andrzej, Piotrowska-Piątek Agnieszka, Sobieraj Małgorzata
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 4(88), s. 133-144
11
Wnorowski Henryk
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 4(88), s. 145-153
12
Śliwicki Dominik
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 4(88), s. 154-169
13
Kruk Hanna
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 4(88), s. 171-186
14
Kurzak-Mabrouk Anna
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 4(88), s. 187-198
15
Ejdys Stanisław
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 4(88), s. 199-212
16
Widera Katarzyna
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 4(88), s. 213-225
17
Roszkowska Ewa, Filipowicz-Chomko Marzena
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 4(88), s. 226-244
18
Iwacewicz-Orłowska Anna, Sokołowska Dorota
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 4(88), s. 245-265