BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 11 for:
Przegląd Nauk Ekonomicznych, 2018, nr 30 sorted by table of contents
1
Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena, Haniebnik Paulina
Przegląd Nauk Ekonomicznych, 2018, nr 30, s. 5-20
2
Rośniak Sylwia
Przegląd Nauk Ekonomicznych, 2018, nr 30, s. 21-33
3
Kwiatkowska-Chylińska Paulina
Przegląd Nauk Ekonomicznych, 2018, nr 30, s. 35-44
4
Piorunowska-Kokoszko Joanna
Przegląd Nauk Ekonomicznych, 2018, nr 30, s. 45-62
5
Szudrowicz Izabella
Przegląd Nauk Ekonomicznych, 2018, nr 30, s. 63-76
6
Niemiec Piotr, Biesaga-Słomczewska Jadwiga
Przegląd Nauk Ekonomicznych, 2018, nr 30, s. 77-89
7
Woźniak Maciej
Przegląd Nauk Ekonomicznych, 2018, nr 30, s. 91-103
8
Firkowska-Jakobsze Zuzanna
Przegląd Nauk Ekonomicznych, 2018, nr 30, s. 105-116
9
Żbik Aneta
Przegląd Nauk Ekonomicznych, 2018, nr 30, s. 117-128
10
Paduszyńska Marta
Przegląd Nauk Ekonomicznych, 2018, nr 30, s. 129-139
11
Kądziołka-Sabanty Hanna
Przegląd Nauk Ekonomicznych, 2018, nr 30, s. 141-156