BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 10 for:
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2018, nr 2 (42) sorted by table of contents
1
Bratnicka-Myśliwiec Katarzyna, Kulikowska-Pawlak Monika, Bratnicki Mariusz
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2018, nr 2 (42), s. 5-18
2
Brendzel-Skowera Katarzyna, Dziadkiewicz Michał, Łukasik Katarzyna
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2018, nr 2 (42), s. 19-31
3
Maj Aleksandra
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2018, nr 2 (42), s. 33-40
4
Piersiala Luiza
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2018, nr 2 (42), s. 41-49
5
Sienkiewicz-Małyjurek Katarzyna
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2018, nr 2 (42), s. 51-61
6
Stachowicz-Stanusch Agata, Amann Wolfgang
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2018, nr 2 (42), s. 63-82
7
Szymczyk Katarzyna
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2018, nr 2 (42), s. 83-104
8
Śliwińska Irena
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2018, nr 2 (42), s. 105-114
9
Wolniak Radosław, Grebski Michalene Eva
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2018, nr 2 (42), s. 115-124
10
Zarębska Anna
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2018, nr 2 (42), s. 125-138