BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 7 for:
Forum Scientiae Oeconomia, 2017, vol. 5, no. 3 sorted by table of contents
1
Zapletalová Šárka
Forum Scientiae Oeconomia, 2017, vol. 5, no. 3, s. 9-26
2
Mickiene Rima, Valioniene Elena
Forum Scientiae Oeconomia, 2017, vol. 5, no. 3, s. 27-43
3
Kozma Tímea
Forum Scientiae Oeconomia, 2017, vol. 5, no. 3, s. 45-58
4
Štverková Hana, Mynarzová Monika
Forum Scientiae Oeconomia, 2017, vol. 5, no. 3, s. 59-69
5
Kuchta Dorota, Klaus-Rosińska Agata, Ropuszyńska-Surma Edyta, Walecka-Jankowska Katarzyna
Forum Scientiae Oeconomia, 2017, vol. 5, no. 3, s. 71-87
6
Urmanavičiené Audroné, Čižikiené Janina
Forum Scientiae Oeconomia, 2017, vol. 5, no. 3, s. 89-100
7
Karaaslan Ozkan
Forum Scientiae Oeconomia, 2017, vol. 5, no. 3, s. 101-119