BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 8 for:
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2018, Vol. 16, z. 3 sorted by table of contents
1
Gorynia Marian, Nowak Jan, Trąpczyński Piotr, Wolniak Radosław
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2018, Vol. 16, z. 3, s. 13-37
2
Dziembała Małgorzata
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2018, Vol. 16, z. 3, s. 39-67
3
Żuk Andrzej J.
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2018, Vol. 16, z. 3, s. 69-92
4
Kłos Agnieszka
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2018, Vol. 16, z. 3, s. 93-115
5
Sternad Marjan, Justinek Gorazad
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2018, Vol. 16, z. 3, s. 117-130
6
Kozłowski Krzysztof
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2018, Vol. 16, z. 3, s. 131-146
7
Matiuta Cristina
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2018, Vol. 16, z. 3, s. 147-164
8
Somai Miklos
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2018, Vol. 16, z. 3, s. 165-189