BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 9 for:
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2018, Vol. 16, z. 5 sorted by table of contents
1
Bazhenova Hanna
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2018, Vol. 16, z. 5, s. 15-38
2
Arató Krisztina
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2018, Vol. 16, z. 5, s. 39-60
3
Dobbins Michael, Riedel Rafał
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2018, Vol. 16, z. 5, s. 61-79
4
Zybała Andrzej
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2018, Vol. 16, z. 5, s. 81-103
5
Mutu Adriana
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2018, Vol. 16, z. 5, s. 105-122
6
Żuk Andrzej J.
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2018, Vol. 16, z. 5, s. 123-140
7
Górak-Sosnowska Katarzyna, Molodikova Irina
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2018, Vol. 16, z. 5, s. 141-158
8
Nowak Witold, Nowosielski Michał
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2018, Vol. 16, z. 5, s. 159-176
9
Sobczak-Szelc Karolina
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2018, Vol. 16, z. 5, s. 177-199