BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 13 for:
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018, t. 105, z. 2 sorted by table of contents
1
Sikorska Alina, Wasilewski Adam
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018, t. 105, z. 2, s. 14-24
2
Kagan Adam, Ziętara Wojciech
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018, t. 105, z. 2, s. 25-37
3
Strzelecka Agnieszka, Zawadzka Danuta, Kurdyś-Kujawska Agnieszka
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018, t. 105, z. 2, s. 38-49
4
Szymańska Elżbieta Jadwiga, Maj Jarosław
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018, t. 105, z. 2, s. 50-58
5
Chrobocińska Katarzyna, Łukiewska Katarzyna
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018, t. 105, z. 2, s. 59-70
6
Kharchenko Hanna, Kharchenko Vyacheslav, Malak-Rawlikowska Agata
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018, t. 105, z. 2, s. 71-81
7
Gołębiewski Jarosław
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018, t. 105, z. 2, s. 82-92
8
Łącka Irena
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018, t. 105, z. 2, s. 93-109
9
Król Karol
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018, t. 105, z. 2, s. 110-121
10
Łukasiewicz Katarzyna, Grontkowska Anna, Bagieński Stanisław
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018, t. 105, z. 2, s. 122-129
11
Rauba Ewa
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018, t. 105, z. 2, s. 130-139
12
Kudełka Wanda, Strzelecki Kamil
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018, t. 105, z. 2, s. 140-158
13
Parzonko Anna J.
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018, t. 105, z. 2, s. 159-170