BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 13 for:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2018, nr 3 (49) sorted by table of contents
1
Łuków Paweł
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2018, nr 3 (49), s. 13-30
2
Werner Aleksander
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2018, nr 3 (49), s. 31-42
3
Juchnowicz Marta
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2018, nr 3 (49), s. 45-60
4
Győri Zsuzsanna
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2018, nr 3 (49), s. 61-82
5
Kinowska Hanna
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2018, nr 3 (49), s. 83-98
6
Wasilewski Jacek, Rostkowski Tomasz
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2018, nr 3 (49), s. 99-127
7
Gruževskis Boguslovas, Sudnickas Tadas, Urbanovič Jolanta
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2018, nr 3 (49), s. 129-146
8
Wasilewski Jacek, Werner Aleksander, Kimla Katarzyna, Kostrzewa Agata
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2018, nr 3 (49), s. 147-167
9
Wasilewski Jacek, Werner Aleksander, Kimla Katarzyna, Kostrzewa Agata
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2018, nr 3 (49), s. 169-185
10
Wasilewski Jacek, Werner Aleksander, Kimla Katarzyna, Kostrzewa Agata
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2018, nr 3 (49), s. 187-199
11
Zając-Pałdyna Urszula
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2018, nr 3 (49), s. 203-213
12
Podkowińska Monika
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2018, nr 3 (49), s. 217-220
13
Łukasiewicz Grzegorz
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2018, nr 3 (49), s. 221-225