BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 10 for:
Oeconomia Copernicana, 2019, vol. 10, nr 1 sorted by table of contents
1
Skare Marinko, Porada-Rochoń Małgorzata
Oeconomia Copernicana, 2019, vol. 10, nr 1, s. 7-35
2
Legenzova Renata, Gaigaliene Asta, Jurakovaite Otilija
Oeconomia Copernicana, 2019, vol. 10, nr 1, s. 37-53
3
Markowicz Iwona, Baran Paweł
Oeconomia Copernicana, 2019, vol. 10, nr 1, s. 55-68
4
Malkina Marina
Oeconomia Copernicana, 2019, vol. 10, nr 1, s. 69-87
5
Markhaichuk Maria, Zhuckovskaya Irina
Oeconomia Copernicana, 2019, vol. 10, nr 1, s. 89-111
6
Bieszk-Stolorz Beata, Dmytrów Krzysztof
Oeconomia Copernicana, 2019, vol. 10, nr 1, s. 113-130
7
Gnat Sebastian
Oeconomia Copernicana, 2019, vol. 10, nr 1, s. 131-151
8
Kotykova Olena, Babych Mykola
Oeconomia Copernicana, 2019, vol. 10, nr 1, s. 153-172
9
Dvorský Ján, Petráková Zora, Zapletalíková Eliška, Rózsa Zoltán
Oeconomia Copernicana, 2019, vol. 10, nr 1, s. 173-192
10
Paseková Marie, Kramná Eva, Svitáková Bohumila, Dolejšová Miroslava
Oeconomia Copernicana, 2019, vol. 10, nr 1, s. 193-210