BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 13 for:
Studia i Prace WNEiZ US, 2018, nr 54 T. 1. sorted by table of contents
1
Klat-Górska Elżbieta
Studia i Prace WNEiZ US, 2018, nr 54 T. 1., s. 9-20
2
Matuszko Lidia, Parzych Justyna, Hozer Józef
Studia i Prace WNEiZ US, 2018, nr 54 T. 1., s. 21-31
3
Szreder Jarosław
Studia i Prace WNEiZ US, 2018, nr 54 T. 1., s. 33-47
4
Batóg Barbara, Wawrzyniak Katarzyna
Studia i Prace WNEiZ US, 2018, nr 54 T. 1., s. 51-63
5
Bieszk-Stolorz Beata, Felsztyńska Iwona
Studia i Prace WNEiZ US, 2018, nr 54 T. 1., s. 65-76
6
Bieszk-Stolorz Beata, Markowicz Iwona
Studia i Prace WNEiZ US, 2018, nr 54 T. 1., s. 77-90
7
Dawid Leszek
Studia i Prace WNEiZ US, 2018, nr 54 T. 1., s. 91-102
8
Dmytrów Krzysztof
Studia i Prace WNEiZ US, 2018, nr 54 T. 1., s. 103-112
9
Hozer Józef, Chmielowicz Ryszard, Kuźmiński Wojciech
Studia i Prace WNEiZ US, 2018, nr 54 T. 1., s. 113-126
10
Markowicz Iwona, Baran Paweł
Studia i Prace WNEiZ US, 2018, nr 54 T. 1., s. 127-138
11
Mocianko-Pawlak Monika
Studia i Prace WNEiZ US, 2018, nr 54 T. 1., s. 139-156
12
Oleńczuk-Paszel Anna, Sompolska-Rzechuła Agnieszka
Studia i Prace WNEiZ US, 2018, nr 54 T. 1., s. 157-168
13
Skotarczak Teodor, Blaszke Małgorzata
Studia i Prace WNEiZ US, 2018, nr 54 T. 1., s. 169-184