BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 7 for:
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 55 sorted by table of contents
1
Witkowska Dorota, Matuszewska-Janica Aleksandra, Mentel Grzegorz
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 55, s. 9-24
2
Bernardelli Michał, Mosiejko Leszek
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 55, s. 25-40
3
Lipiński Łukasz, Bernardelli Michał
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 55, s. 41-54
4
Rydlewski Grzegorz, Kosiorowski Daniel
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 55, s. 55-67
5
Szczypińska Agnieszka
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 55, s. 69-72
6
Witkowska Ewa, Witkowski Bartosz, Goczek Łukasz
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 55, s. 83-98
7
Łupiński Marcin
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 55, s. 99-113