BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 9 for:
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, t. 12, nr 4 sorted by table of contents
1
Kurpas Donata
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, t. 12, nr 4, s. 301-308
2
Panasiuk Lech
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, t. 12, nr 4, s. 309-321
3
Czachowski Sławomir
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, t. 12, nr 4, s. 322-326
4
Kosiek Katarzyna, Godycki-Ćwirko Maciej
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, t. 12, nr 4, s. 327-330
5
Kardas Przemysław
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, t. 12, nr 4, s. 331-337
6
Tomasik Tomasz
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, t. 12, nr 4, s. 338-351
7
Marcinowicz Ludmiła
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, t. 12, nr 4, s. 352-357
8
Palka Małgorzata Monika
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, t. 12, nr 4, s. 358-369
9
Stefaniuk Elżbieta, Kautsch Marcin
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, t. 12, nr 4, s. 370-380