BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 11 for:
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 1 sorted by table of contents
1
Bolibok Piotr Marek
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 1, s. 5-12
2
Dąbrowska Anna, Fandrejewska Alicja
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 1, s. 13-21
3
Godlewska Małgorzata
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 1, s. 23-32
4
Lesakova Dagmar
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 1, s. 33-40
5
Muça Etleva, Zene Katia
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 1, s. 41-47
6
Stepura Tetiana
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 1, s. 49-59
7
Strojny Jacek
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 1, s. 61-70
8
Wielechowski Michał, Grzęda Łukasz
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 1, s. 71-80
9
Wojewodzic Tomasz, Sroka Wojciech, Płonka Aleksandra
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 1, s. 81-88
10
Zalega Tomasz
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 1, s. 89-100
11
Zawadzka Danuta, Strzelecka Agnieszka
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 1, s. 101-109