BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 11 for:
Humanities and Social Sciences, 2020, vol. 25 (XXV), nr 27 (2) sorted by table of contents
1
Barwińska-Małajowicz Anna, Ślusarczyk Bogusław
Humanities and Social Sciences, 2020, vol. 25 (XXV), nr 27 (2), s. 7-20
2
Czekaj Fryderyk
Humanities and Social Sciences, 2020, vol. 25 (XXV), nr 27 (2), s. 21-29
3
Czubocha Krzysztof, Rejman Krzysztof
Humanities and Social Sciences, 2020, vol. 25 (XXV), nr 27 (2), s. 31-43
4
Delekta Anna, Stecko Justyna
Humanities and Social Sciences, 2020, vol. 25 (XXV), nr 27 (2), s. 45-54
5
Dobrzański Paweł, Śmieszek Mirosław, Dobrzańska Magdalena
Humanities and Social Sciences, 2020, vol. 25 (XXV), nr 27 (2), s. 55-66
6
Gugnin Alexander, Ostasz Grzegorz, Lisnevskaya Julia
Humanities and Social Sciences, 2020, vol. 25 (XXV), nr 27 (2), s. 67-75
7
Kotarski Hubert
Humanities and Social Sciences, 2020, vol. 25 (XXV), nr 27 (2), s. 77-91
8
Kurzępa Elżbieta, Kurzępa-Dedo Katarzyna
Humanities and Social Sciences, 2020, vol. 25 (XXV), nr 27 (2), s. 93-108
9
Makowski Piotr
Humanities and Social Sciences, 2020, vol. 25 (XXV), nr 27 (2), s. 109-121
10
Metelski Adam
Humanities and Social Sciences, 2020, vol. 25 (XXV), nr 27 (2), s. 123-131
11
Moczuk Eugeniusz, Płoszajczak Bogusław
Humanities and Social Sciences, 2020, vol. 25 (XXV), nr 27 (2), s. 133-139