BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 6 for:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2020, nr 3(57) sorted by table of contents
1
Rostkowski Tomasz, Szymański Karol, Strzemiński Jan
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2020, nr 3(57), s. 9-23
2
Zubek Michał
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2020, nr 3(57), s. 25-36
3
Wojtczuk-Turek Agnieszka
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2020, nr 3(57), s. 37 -49
4
Rostkowski Tomasz
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2020, nr 3(57), s. 51-64
5
Myśliwiec Grzegorz
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2020, nr 3(57), s. 65-76
6
Brach Bartłomiej, Kawecki Grzegorz, Gul Marcin
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2020, nr 3(57), s. 77-88