BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 5 for:
Zarządzanie w Kulturze, 2017, t. 18, z. 4 sorted by table of contents
1
Gierat-Bieroń Bożena
Zarządzanie w Kulturze, 2017, t. 18, z. 4, s. 493-510
2
Kubicki Paweł
Zarządzanie w Kulturze, 2017, t. 18, z. 4, s. 511-526
3
Szulborska-Łukaszewicz Joanna
Zarządzanie w Kulturze, 2017, t. 18, z. 4, s. 527-548
4
Kowalski Krzysztof, Törnquist-Plewa Barbara
Zarządzanie w Kulturze, 2017, t. 18, z. 4, s. 549-569
5
Przastek Daniel
Zarządzanie w Kulturze, 2017, t. 18, z. 4, s. 571-592