BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 6 for:
Zarządzanie w Kulturze, 2016, t. 17, z. 1 sorted by table of contents
1
Klaś Jarosław
Zarządzanie w Kulturze, 2016, t. 17, z. 1, s. 1-8
2
Jagodzińska Katarzyna
Zarządzanie w Kulturze, 2016, t. 17, z. 1, s. 9-29
3
Wojtaszek Katarzyna
Zarządzanie w Kulturze, 2016, t. 17, z. 1, s. 31-48
4
Kędziora Magdalena
Zarządzanie w Kulturze, 2016, t. 17, z. 1, s. 49-65
5
Tarnowska Magdalena
Zarządzanie w Kulturze, 2016, t. 17, z. 1, s. 67-76
6
Rawecki Marek
Zarządzanie w Kulturze, 2016, t. 17, z. 1, s. 77-89