BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 5 for:
Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Prakseologii, 2016, nr 1 sorted by table of contents
1
Banajski Ryszard
Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Prakseologii, 2016, nr 1, s. 6-12
2
Sułek Mirosław
Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Prakseologii, 2016, nr 1, s. 13-23
3
Masiukiewicz Piotr
Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Prakseologii, 2016, nr 1, s. 24-34
4
Sołtan Małgorzata
Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Prakseologii, 2016, nr 1, s. 35-42
5
Kozioł Józef
Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Prakseologii, 2016, nr 1, s. 43-46