BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 5 for:
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020, nr 1 (51) sorted by table of contents
1
Kautsch Marcin
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020, nr 1 (51), s. 5-17
2
Rajfur Piotr, Rajfur Jakub, Hys Katarzyna
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020, nr 1 (51), s. 18-29
3
Dec-Kruczkowska Małgorzata, Grzegorczyk Filip
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020, nr 1 (51), s. 30-43
4
Ćwiklicki Marek, Pilch Kamila
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020, nr 1 (51), s. 44-58
5
Phillips Brian, Frańczuk Magdalena
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020, nr 1 (51), s. 59-74