BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 10 for:
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2008, t. 2, nr 1-2 sorted by table of contents
1
Daniluk Marian
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2008, t. 2, nr 1-2, s. 5-24
2
Gasparski Wojciech
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2008, t. 2, nr 1-2, s. 25-36
3
Lusawa Roman, Pręgowska Ewa
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2008, t. 2, nr 1-2, s. 37-49
4
Sułek Mirosław
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2008, t. 2, nr 1-2, s. 51-70
5
Buszko Andrzej
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2008, t. 2, nr 1-2, s. 71-82
6
Wawrzyniak Konrad
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2008, t. 2, nr 1-2, s. 83-92
7
Rusinek Anna
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2008, t. 2, nr 1-2, s. 93-96
8
Kowalski Marek Aleksander
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2008, t. 2, nr 1-2, s. 97-106
9
Rusinek Jan
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2008, t. 2, nr 1-2, s. 107-124
10
Sidz Leszek
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2008, t. 2, nr 1-2, s. 129-125