BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 5 for:
Zarządzanie w Kulturze, 2021, t. 22, z. 4 sorted by table of contents
1
Bahlawan Natalia, Szaszkiewicz Marta, Ślaga Joanna
Zarządzanie w Kulturze, 2021, t. 22, z. 4, s. 385-404
2
Pawlicka Kama
Zarządzanie w Kulturze, 2021, t. 22, z. 4, s. 405-418
3
Gałęziowska Małgorzata
Zarządzanie w Kulturze, 2021, t. 22, z. 4, s. 419-436
4
Cholewicka Emilia
Zarządzanie w Kulturze, 2021, t. 22, z. 4, s. 437-453
5
Podniesiński Jan
Zarządzanie w Kulturze, 2021, t. 22, z. 4, s. 455-475