BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 6 for:
Zarządzanie w Kulturze, 2013, t. 14, z. 2 sorted by table of contents
1
Kurleto Małgorzata
Zarządzanie w Kulturze, 2013, t. 14, z. 2, s. 99-113
2
Surdokaitė-Vitienė Gabija
Zarządzanie w Kulturze, 2013, t. 14, z. 2, s. 115-132
3
Rudenko Ołeh
Zarządzanie w Kulturze, 2013, t. 14, z. 2, s. 133-149
4
Ziejka Franciszek
Zarządzanie w Kulturze, 2013, t. 14, z. 2, s. 151-166
5
Maciąg Rafał
Zarządzanie w Kulturze, 2013, t. 14, z. 2, s. 167-181
6
Héda Veronika
Zarządzanie w Kulturze, 2013, t. 14, z. 2, s. 183-195