BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 6 for:
Zarządzanie w Kulturze, 2013, t. 14, z. 4 sorted by table of contents
1
Goban-Klas Tomasz
Zarządzanie w Kulturze, 2013, t. 14, z. 4, s. 315-321
2
Skrzypczak Jerzy
Zarządzanie w Kulturze, 2013, t. 14, z. 4, s. 323-335
3
Doktorowicz Krystyna
Zarządzanie w Kulturze, 2013, t. 14, z. 4, s. 337-350
4
Kreft Jan
Zarządzanie w Kulturze, 2013, t. 14, z. 4, s. 351-360
5
Kopiecka-Piech Katarzyna
Zarządzanie w Kulturze, 2013, t. 14, z. 4, s. 361-372
6
Javorskaja Svetlana
Zarządzanie w Kulturze, 2013, t. 14, z. 4, s. 351-373