BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 6 for:
Zarządzanie w Kulturze, 2022, t. 23, z. 2 sorted by table of contents
1
Sikorski Czesław
Zarządzanie w Kulturze, 2022, t. 23, z. 2, s. 97-110
2
Czeremski Maciej
Zarządzanie w Kulturze, 2022, t. 23, z. 2, s. 111-131
3
Le Viet-Błaszczyk Milena
Zarządzanie w Kulturze, 2022, t. 23, z. 2, s. 133-152
4
Bieńkowska Jolanta
Zarządzanie w Kulturze, 2022, t. 23, z. 2, s. 153-167
5
Połeć Marta, Grygier Ewelina
Zarządzanie w Kulturze, 2022, t. 23, z. 2, s. 169-185
6
Laberschek Marcin
Zarządzanie w Kulturze, 2022, t. 23, z. 2, s. 187-216