BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 3 for:
Zarządzanie w Kulturze, 2022, t. 23, z. 4 sorted by table of contents
1
Falkowski Mateusz
Zarządzanie w Kulturze, 2022, t. 23, z. 4, s. 349-356
2
Laberschek Marcin
Zarządzanie w Kulturze, 2022, t. 23, z. 4, s. 357-379
3
Pałasz Michał
Zarządzanie w Kulturze, 2022, t. 23, z. 4, s. 381-397