BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 11 for:
Organizacja i Kierowanie, 2022, nr 1 sorted by table of contents
1
Lichtarski Janusz Marek, Piórkowska Katarzyna, Witek-Crabb Anna
Organizacja i Kierowanie, 2022, nr 1, s. 11-25
2
Nogalski Bogdan, Niewiadomski Przemysław, Szpitter Agnieszka
Organizacja i Kierowanie, 2022, nr 1, s. 27-49
3
Konieczna Izabela
Organizacja i Kierowanie, 2022, nr 1, s. 51-67
4
Zakrzewska-Bielawska Agnieszka, Piotrowska Dorota
Organizacja i Kierowanie, 2022, nr 1, s. 69-81
5
Suder Marcin, Kusa Rafał
Organizacja i Kierowanie, 2022, nr 1, s. 83-96
6
Klimas Patrycja, Nadolny Michał, Stańczyk Sylwia, Sachpazidu Karina, Kuźmiński Łukasz
Organizacja i Kierowanie, 2022, nr 1, s. 97-113
7
Sachpazidu Karina, Klimas Patrycja, Stańczyk Sylwia
Organizacja i Kierowanie, 2022, nr 1, s. 115-129
8
Rosiak Tomasz, Postuła Agnieszka
Organizacja i Kierowanie, 2022, nr 1, s. 131-141
9
Misztal Agnieszka, Drzewiecka-Dahlke Milena, Marczewska-Kuźma Roma
Organizacja i Kierowanie, 2022, nr 1, s. 143-158
10
Buła Piotr, Klecha Anna, Żak Agnieszka
Organizacja i Kierowanie, 2022, nr 1, s. 159-176
11
Jarosiński Mirosław
Organizacja i Kierowanie, 2022, nr 1, s. 177-180.