BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 9 for:
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2023, nr 2 sorted by table of contents
1
Świderska Gertruda Krystyna, Krysik Małgorzata
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2023, nr 2, s. 5-22
2
Kwasek Mariola, Kowalczyk Stanisław
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2023, nr 2, s. 23-42
3
Johann Maria
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2023, nr 2, s. 43-54
4
Szpringer Włodzimierz
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2023, nr 2, s. 55-67
5
Danielak Wiesław, Wysocki Robert
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2023, nr 2, s. 69-86
6
Misztal Anna
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2023, nr 2, s. 87-99
7
Zarzycka Anna M.
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2023, nr 2, s. 101-108
8
Piwiński Przemysław
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2023, nr 2, s. 109-122
9
Wilczyński Artur, Kołoszycz Ewa, Karolewska-Szparaga Małgorzata
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2023, nr 2, s. 123-135