BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 10 for:
Studia Demograficzne, 1999, nr 2(136) sorted by table of contents
1
Kuropka Ireneusz
Studia Demograficzne, 1999, nr 2(136), s. 3-16
2
Rutkowska Longina
Studia Demograficzne, 1999, nr 2(136), s. 17-41
3
Frątczak Ewa, Ptak-Chmielewska Aneta
Studia Demograficzne, 1999, nr 2(136), s. 43-61
4
Jaruga Igor
Studia Demograficzne, 1999, nr 2(136), s. 63-67
5
Marciniak Grażyna
Studia Demograficzne, 1999, nr 2(136), s. 89-108
6
Szukalski Piotr
Studia Demograficzne, 1999, nr 2(136), s. 109-123
7
Perek-Białas Jolanta
Studia Demograficzne, 1999, nr 2(136), s. 125-140
8
Welon Zygmunt, Szklarska Alicja, Bielicki Tadeusz
Studia Demograficzne, 1999, nr 2(136), s. 141-162
9
Cieślak Maria
Studia Demograficzne, 1999, nr 2(136), s. 163-165
10
Gołata Elżbieta
Studia Demograficzne, 1999, nr 2(136), s. 167-173