BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 15 for:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (7), 1997, nr 759 sorted by table of contents
1
Styś Aniela
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (7), 1997, nr 759, s. 9-13
2
Mazurek-Łopacińska Krystyna
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (7), 1997, nr 759, s.14-25
3
Muszyńska Władysława
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (7), 1997, nr 759, s.26-43
4
Waniowski Paweł
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (7), 1997, nr 759, s.44-60
5
Czupiał Jerzy
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (7), 1997, nr 759, s.61-66
6
Kałążna-Drewińska Urszula
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (7), 1997, nr 759, s.67-71
7
Iwankiewicz-Rak Barbara
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (7), 1997, nr 759, s.72-81
8
Kujawiński Jerzy, Małys Ewa
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (7), 1997, nr 759, s.82-89
9
Knecht Zdzisław, Sida Abdalla
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (7), 1997, nr 759, s.90-95
10
Pukas Anetta
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (7), 1997, nr 759, s.96-101
11
Knecht Zdzisław
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (7), 1997, nr 759, s.102-110
12
Drewnicka Magdalena
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (7), 1997, nr 759, s.111-130
13
Marak Janusz
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (7), 1997, nr 759, s.131-135
14
Światowy Grażyna
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (7), 1997, nr 759, s.136-147
15
Drewiński Marek, Nowacki Janusz
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (7), 1997, nr 759, s.148-155