BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 4 for:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2002, z. 27 sorted by table of contents
1
Zaleska Małgorzata
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2002, z. 27, s.9-15
2
Sojka Marek
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2002, z. 27, s. 16-35
3
Pruchnicka Izabela
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2002, z. 27, s.36-45
4
Nakielski Artur
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2002, z. 27, s. 46-56