BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 10 for:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1049 sorted by table of contents
1
Kuśmierczyk Paweł
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1049, s.9-19
2
Galewski Tomasz
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1049, s.20-30
3
Dokurno Zbigniew, Kowalczyk Aleksandra
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1049, s.31-38
4
Kuźniar Katarzyna
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1049, s.39-45
5
Jabłońska Angelika
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1049, s.46-55
6
Nowak Katarzyna
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1049, s.56-63
7
Jakubowski Rafał, Kuśmierczyk Paweł, Narożny Michał
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1049, s.64-101
8
Ciechelska Agnieszka
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1049, s.102-115
9
Korczyńska-Rechul Aneta, Turyńska Agnieszka
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1049, s.116-139
10
Dokurno Zbigniew
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1049, s.140-146