BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 36 for:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011 sorted by table of contents
1
Abramowicz Witold, Kaczmarek Tomasz, Kowalkiewicz Marek
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011, s.11-25
2
Buchnowska Dorota, Przechlewski Tomasz
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011, s.26-37
3
Christozov Dimitar, Denchev Stoyan
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011, s.38-44
4
Cohen Eli
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011, s.45-49
5
Dębska Barbara, Kubacka Agnieszka
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011, s.50-58
6
Dębska Barbara, Trąd Józef
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011, s.59-68
7
Galant Violetta
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011, s.69-77
8
Hauke Krzysztof
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011, s. 78-85
9
Huysmans Johan, Baesens Bart, Vanthienen Jan
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011, s.86-99
10
Jach Mariusz, Pondel Maciej
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011, s.100-107
11
Jakubczyc Janina A.
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011, s.108-119
12
Jelonek Dorota
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011, s.120-128
13
Kędzierski Stanisław
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011, s.129-136
14
Kokorniak Maciej
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011, s.137-152
15
Kotwica Artur
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011, s.153-160
16
Kwaśnicka Halina, Mikołajczyk Paweł, Tomasik Jacek
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011, s.161-171
17
Kwaśnicka Halina, Śmiałek Sławomir
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011, s.172-187
18
Ligęza Antoni
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011, s.188-199
19
Mach Maria
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011, s.200-209
20
Markowska-Kaczmar Urszula, Wnuk-Lipiński Paweł
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011, s.210-223
21
Matouk Kamal
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011, s.224-233
22
Nalepa Grzegorz J., Ligęza Antoni
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011, s.234-240
23
Nycz Małgorzata, Smok Barbara
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011, s.241-252
24
Nycz Małgorzata, Smok Barbara
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011, s.253-263
25
Owoc Mieczysław L.
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011, s.264-274
26
Pańkowska Małgorzata
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011, s.275-285
27
Perechuda Kazimierz
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011, s.286-294
28
Cieśliński Wojciech, Perechuda Kazimierz
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011, s.295-304
29
Przechlewski Tomasz
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011, s.303-311
30
Schreurs Jeanne, Picart Ivan, Moreau Rachel
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011, s.312-322
31
Sierocki Robert
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011, s.323-330
32
Tomaszewski Tadeusz
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011, s.331-337
33
Tyburcy Janusz, Jakubczyc Janina A., Galant Violetta
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011, s.338-350
34
Unold Jacek
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011, s.351-358
35
Wasiak Maciej
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011, s.359-371
36
Ziemba Ewa
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011, s.372-384