BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 9 for:
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 5 sorted by table of contents
1
Strawiński Paweł
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 5, s. 1-4
2
Szukiełojć-Bieńkuńska Anna
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 5, s. 5-15
3
Ziemiecki Jacek
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 5, s. 16-23
4
Kłosiewicz-Górecka Urszula
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 5, s. 24-33
5
Timofiejuk Igor
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 5, s. 34-42
6
Łuczka-Bakuła Władysława, Kalinowski Sławomir
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 5, s. 42-52
7
Hozer Marta, Koćmiel Marek
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 5, s. 52-62
8
Zakrzewski Władysław
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 5, s. 63-71
9
Sulewski Piotr
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 5, s. 71-78