BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Konsorcjum BazEkon

O Konsorcjum

W roku 1993 z inicjatywy Akademii Ekonomicznej w Krakowie powstała koncepcja tworzenia baz dziedzinowych indeksujących czasopisma (baza Gospodarka) oraz serie wydawnicze (baza Zeszyty Naukowe, od 2000 Nauki Społeczne) z zakresu nauk ekonomicznych.

Początkowo bazy tworzone były w oparciu o zintegrowany system biblioteczny MAK. W 2003 r. zaczął się proces przenoszenia baz na nową platformę opartą o silnik bazodanowy PostgreSQL. Najpierw uruchomiono interfejs dla czytelnika, następnie w 2005 roku interfejs dla wprowadzającego.

W 2004 roku rozszerzono strukturę bazy o pole Literatura. W polu tym została umieszczona literatura cytowana przez autora. W przypadku bazy Gospodarka literaturę dołączano do rekordów bibliograficznych z czasopism punktowanych. Natomiast w bazie Nauki Społeczne dotyczyło to wszystkich artykułów wprowadzonych od 2004 roku.

W czerwcu 2010 r. po połączeniu baz GospodarkaNauki Społeczne powstał BazEkon. To połączenie zapoczątkowało także szereg zmian. W pierwszej kolejności przeobrażeniom uległ wygląd bazy, która została bardziej dostosowana do potrzeb użytkowników. Zmianie uległo również wyszukiwanie, które zostało podzielone na proste – czyli termin oraz zaawansowane – łączenie kilku indeksów (autor, tytuł, słowa kluczowe, źródło, kraj/region, firma/organizacja, język, rok wydania, literatura, termin, dostępne w). Nadal utrzymano możliwość zawężenia wyszukiwania do konkretnej kolekcji: czasopisma lub zeszyty naukowe.

We wrześniu 2010 r. na spotkaniu Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych w Polsce, które odbyło się we Wrocławiu, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (BG UEK) zaprosiła do współpracy ekonomiczne biblioteki naukowe (Bibliotekę Szkoły Głównej Handlowej, Bibliotekę Główną Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu). Jednym z warunków uczestnictwa było zagwarantowanie przez te biblioteki dostępu do pełnych tekstów artykułów periodyków wydawanych w tych uczelniach oraz dostosowanie pracy w bazie do zasad stosowanych w BG UEK.

Do końca 2010 r. dostęp do bazy BazEkon był kontrolowany poprzez IP. Zainteresowane biblioteki musiały wykupić roczną subskrypcję. Po zakończeniu ostatnich umów subskrypcyjnych udostępniono BazEkonwolnym dostępie.

Od 2011 roku bazę współtworzą, obok BG UEK, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej.

W 2012 roku instytucje, które wyraziły chęć współpracy podpisały umowę - tworząc Konsorcjum BazEkon, w umowie określono zasady współpracy instytucji - Partnerów Konsorcjum BazEkon. Celem działania Konsorcjum BazEkon jest kontynuowanie i rozwijanie projektów konsorcjum. Koordynatorem została Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W 2013 roku dołączyły Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz biblioteki wydziałowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Biblioteka Ekonomiczna Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Biblioteka Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług.

W 2015 roku podpisano umowę o kontynuacji współpracy w zakresie tworzenia bazy BazEkon.

Uczestnicy Konsorcjum

Katowice
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Kraków
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Poznań
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Szczecin
Biblioteka Ekonomiczna Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
Biblioteka Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług

Warszawa
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wrocław
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Kalendarium

 • 1993

  inicjatywa i koncepcja tworzenia baz Gospodarka, Zeszyty Naukowe (od 2000 Nauki Społeczne) - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, bazy dostępne w sieci lokalnej

 • 2003

  przejście z baz w systemie MAK na PostgreSQL – interfejs dla czytelnika; zamieszczono pierwsze pełne teksty (na podstawie umów między wydawcami a Biblioteką Główną Akademii Ekonomicznej w Krakowie).

 • 2004

  do rekordów bibliograficznych dołączono wykaz literatury cytowanej przez autora

 • 2005

  przejście z systemu MAK na PostgreSQL – interfejs dla wprowadzającego

 • 2010

  połączenie baz pod nazwą BazEkon

 • 2011

  baza w wolnym dostępie;
  pierwsze Biblioteki zaczynają wprowadzać do wspólnej bazy, obok BG UEK, są to Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej;
  udostępnienie programu bibliometrycznego Cytowania w BazEkon.

 • 2012

  powstanie Konsorcjum BazEkon;
  umieszczenie bazy na platformie Wirtualna Biblioteka Nauki.

 • 2013

  BazEkon w wykazie baz referencyjnych ankiety czasopisma naukowego.

 • 2014

  pierwsze spotkanie koordynatorów Konsorcjum BazEkon w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;
  nowa wersja bazy BazEkon;
  otrzymanie dotacji z MNiSW na działalność związaną z utrzymaniem i poszerzaniem bazy dziedzinowej z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych.

 • 2015

  w związku z Komunikatem MNiSW z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych (w tym wprowadzania danych bibliograficznych do systemu POL-index) oraz informacji zamieszczonej na witrynie POL-index o uruchomieniu serwisu umożliwiającego m.in. masowy import danych w formacie XML, Konsorcjum BazEkon deklaruje gotowość przekazania danych wydawcom czasopism; przygotowanie możliwości pobierania danych w formacie XML za lata 2009 – 2014;
  kontynuowanie prac związanych z utrzymaniem i poszerzaniem bazy BazEkon, w związku z otrzymaniem dotacji ministerialnej przeznaczonej na ten cel, do wykorzystania w latach 2014-2015;
  podpisanie kontynuacji współpracy w zakresie tworzenia bazy BazEkon do 31 października 2018 r.

 • 2016

  projekt logo bazy BazEkon autorstwa mgr Hanny Długołęckiej (BG SGH);
  BazEkon otrzymuje kolejną dotację z MNiSW na działalność związaną z utrzymaniem i poszerzaniem bazy dziedzinowej z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych;
  kontynuowanie zasilania bazy POL-index rekordami czasopism indeksowanych w bazie BazEkon;
  rozpoczęcie prac nad panelem administracyjnym.

 • 2017

  spotkanie koordynatorów Konsorcjum BazEkon w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;
  uruchomienie panelu administracyjnego;
  udostępnienie nowej strony BazEkon – dodanie możliwości przesyłania danych w różnych formatach oraz alertów na określony temat;
  połączenie wyświetlania informacji o zmieniających się tytułach czasopisma/zeszytów naukowych.

Informacja dla wydawców

Czasopisma do indeksowania w bazie BazEkon przyjmowane są po ocenie uwzględniającej poniższe kryteria:

 • tematyka zgodna z profilem bazy: nauki ekonomiczne i pokrewne,
 • naukowy lub fachowy charakter czasopisma,
 • recenzowane artykuły lub inna forma weryfikacji treści przed opublikowaniem,
 • tytuły, streszczenia i słowa kluczowe w języku publikacji oraz w języku angielskim, gdy językiem publikacji jest język polski, podawane afiliacje autorów,
 • towarzyszące artykułom bibliografie załącznikowe (wykazy wykorzystanej literatury),
 • ogólnodostępna strona internetowa ze streszczeniami i/lub pełnymi tekstami artykułów,
 • zgoda na podpisanie umowy z Konsorcjum BazEkon dotyczącej przekazywania pełnych tekstów artykułów do bazy BazEkon lub oświadczenia zezwalającego na indeksowanie czasopisma w bazie BazEkon.

Obowiązkiem wydawcy po przyjęciu czasopisma do indeksowania w bazie BazEkon - zgodnie z warunkami umowy podpisanej z Konsorcjum BazEkon - jest:

 • dostarczanie twórcom BazEkon danych bibliograficznych oraz literatury załącznikowej w pliku lub ze strony WWW,
 • przekazywanie BG UEK jednego darmowego egzemplarza każdego numeru (również numerów archiwalnych) w przypadku braku dostępu on-line do jego treści,
 • darmowy dostęp on-line dla użytkowników bibliotek zrzeszonych w Konsorcjum, w przypadku gdy dostęp jest ograniczony.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie Formularza na stronie BazEkon oraz zapoznanie się z oświadczeniem i umową w sprawie udostępniania w bazie odnośników do pełnych tekstów artykułów z Państwa czasopism.

Redakcje wydawców czasopism już rejestrowanych w BazEkon prosimy o umieszczenie w czasopismach i na witrynach WWW informacji o indeksowaniu tytułu w BazEkon wraz z podaniem odnośnika do bazy.

Kontakt z wydawcami i redakcjami czasopism:

Aureliusz Potempa
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
tel. (+48 12) 293-5852
e-mail:

Materiały promocyjne


Ulotka BazEkon
Ulotka BazEkon
. Wersja archiwalna
Ulotka BazEkon. Wersja archiwalna

Kontakt

Kontakt z wydawcami i redakcjami czasopism

Aureliusz Potempa
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
tel. (+48 12) 293-5852
e-mail:

Koordynator Konsorcjum

Urszula Cieraszewska
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
tel. (+48 12) 293-5780
e-mail: