BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Pomoc
BazEkon - bibliograficzno-pełnotekstowa baza dziedzinowa z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych. Baza została umieszczona na platformie Wirtualnej Biblioteki Nauki ICM i znajduje się w wykazie baz referencyjnych tworzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Baza w wolnym dostępie.
BazEkon w liczbach:
 • Liczba rekordów w bazie: 305369 - aktualizacja dzienna,
 • w tym:
  • Rekordy z literaturą załącznikową: 251124
  • Rekordy z pełnym tekstem: 168142
 • Liczba tytułów czasopism/zeszytów naukowych - 581 (w tym 352 ukazuje się aktualnie) - (stan na 04.05.2017)
 • Liczba tytułów czasopism/zeszytów naukowych z pełnymi tekstami - 296 - (stan na 04.05.2017)
 • Liczba bibliotek tworzących bazę - 7

Logowanie

Założenie konta w BazEkon daje możliwość przeglądnięcia historii wyszukiwania oraz utworzenia alertów na określony temat. Dodatkowo dla wydawców została przygotowana możliwość pobierania plików w formacie XML bezpośrednio z bazy. Po utworzeniu konta należy wypełnić dane w polu wydawca.

Szukaj

zaawansowane wyszukiwanie poprzez zawężenie do wybranych opcji.

Rodzaje indeksów

 • Słowa kluczowe – po wpisaniu fragmentu wyrażenia system automatycznie podpowiada słowa stosowane w bazie
 • Termin – można wpisać dowolne sformułowania; taki sposób przeszukiwania bazy powoduje pojawienie się dużej liczby wyników; sposób ten jest pomocny, jeśli wyszukiwanie przez indeks słów kluczowych nie dało rezultatów
 • Źródło – wyszukiwanie tytułu czasopisma/zeszytu naukowego; z tego poziomu po zalogowaniu można pobrać metadane w formacie XML
 • Kraj/Region – wyszukiwanie informacji dotyczących wybranego kraju lub regionu (także województw); domyślnie wszystkie artykuły dotyczą Polski, inne kraje są wymieniane w tym indeksie wtedy, gdy wyraźnie jest o nich mowa w publikacji; Polska pojawia się w indeksie, gdy w artykule omawianych jest kilka krajów, w tym Polska
 • Bibliografia – opcja przydatna, jeśli chcemy znaleźć więcej literatury na dany temat
 • Dostępne w – przeszukiwanie bazy można zawęzić do zasobów konkretnej biblioteki wchodzącej w skład Konsorcjum BazEkon

Przeglądaj

Dzięki tej zakładce można sprawdzić, które czasopisma/zeszyty naukowe są rozpisywane w bazie oraz otrzymać informację o wszystkich zmianach tytułu. Z tego poziomu możliwy jest również dostęp do danych kontaktowych wydawcy, punktach przyznanych przez MNiSW, a także opisów poszczególnych publikacji wydawanych w ramach roczników, numerów, tomów lub tytułów zeszytów nienumerowanych.

Po rozwinięciu tytułu w pierwszej kolejności zostają wyświetlone numery podstawowe czasopisma/zeszytu naukowego, a w drugiej numery specjalne oraz dodatki.

Wyszukiwanie

Poszukiwana jest informacja na temat wzrostu gospodarczego. Należy wybrać indeks słów kluczowych i wpisać wyrażenie lub (lepiej) jego fragment.

Obszar poszukiwań można zawęzić dodając drugie kryterium, np. rok wydania (może być kilka lat).

Jako wynik wyszukiwania zostaną wyświetlone skrócone rekordy z opisem publikacji. Aby zobaczyć pełny opis, należy kliknąć na link tytułu.

Oprócz podstawowych informacji, jak autor/tytuł/źródło, znajdują się tutaj:

 • słowa kluczowe
 • abstrakt
 • literatura wykorzystana przez autora do napisania publikacji - jeśli jest
 • odesłanie do pełnego tekstu - jeśli jest
 • czy publikacja jest recenzowana (od 2014 r.)
 • informacja, która instytucja jest twórcą tego rekordu

Cytowane przez

Wyszukiwanie cytowań danego artykułu w przypisach literaturowych innych artykułów zarejestrowanych w bazie BazEkon. Program działa wyłącznie na przypisach opracowanych (zindeksowanych).

Jeżeli pojawi się komunikat "Brak cytowań w bazie BazEkon" może to oznaczać, że nikt jeszcze nie zacytował tej publikacji, bądź nie zostały jeszcze opracowane przypisy.

Linkowanie do pełnego tekstu

Zaznaczenie opcji pełny tekst (w górnym prawym rogu strony) spowoduje przefiltrowanie wszystkich wyników. Na ekranie zostaną wyświetlone jedynie te rekordy, które posiadają pełny tekst artykułu.

Sortowanie wyników

Wszystkie wyświetlone wyniki domyślnie są sortowane alfabetycznie (rosnąco) według tytułu.

Wszystkie opcje dotyczące sortowania i filtrowania umieszczone są w górnym prawym rogu strony. Na wszystkich ekranach istnieje możliwość sortowania wg:

 • roku (rosnąco lub malejąco),
 • tytułu (rosnąco lub malejąco).

Wysyłanie wyników

Wyniki wyszukiwania można wysłać pocztą elektroniczną. Po prawej stronie ekranu znajduje się ikona z kopertą.

Należy wybrać, czy chcemy wysłać wyniki znajdujące się:

 • na bieżącej stronie (domyślna opcja)
 • zaznaczone
 • wszystkie (opcja pokaż - wyświetl wszystko)

Dodatkowo można wybrać format, w którym mają być przesłane wyniki:

 • standardowo (tak jak widać je na ekranie)
 • format BibTeX
 • opis Harvard
 • format VOSviewer
 • format XML (opcja dla wydawców)