BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5/704, 20-031 Lublin
annalesoeconomia@umcs.eu
https://journals.umcs.pl/h/index
ISSN:
0459-9586
eISSN:
2449-8513
Punktacja:
2007 - 4 2008 - 4 2009 - 4 2010 - 6 2011 - 6 2012 - 5 2013 - 7 2014 - 7 2015 - 11 2016 - 11 2017 - 11 2018 - 11 2019 - 70 2020 - 70 2021 - 70 2022 - 70 2023 - 70