BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Aida-Media
Wydawca:
Agencja Reklamowa AIDA. ul. Rynek 58, 53-117 Wrocław
redakcja@aida.pl
http://www.media.info.pl/rek_szczeg.php3?id=4&tablica=magazyny1
ISSN:
1231-3289
Punktacja:
czasopismo niepunktowane