BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Academic Review of Business and Economics (ARBE)
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 40-287 Katowice, ul. 1 Maja 50
arbe@uekat.pl
https://arbe.ue.katowice.pl/
ISSN:
2720-457X
eISSN:
2720-457X
Punktacja:
czasopismo niepunktowane

Academic Review of Business and Economics (ARBE)