BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Biuletyn Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego / Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy
Wydawca:
Ośrodek Informacji Rady Europy Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa
europauw@uw.edu.pl
http://www.ce.uw.edu.pl/o-centrum/
ISSN:
1230-316X
Punktacja:
czasopismo niepunktowane

Biuletyn Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego / Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy