BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności
Wydawca:
Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydział Humanistyczny Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce
secu_et_defen@uph.edu.pl
http://www.desecuritate.uph.edu.pl/pl/
ISSN:
2450-5005
Punktacja:
2019 - 40 2020 - 40 2021 - 40 2022 - 40 2023 - 70 2024 - 40

De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności