BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
European Journal of Service Management
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
wzieu@wzieu.pl
http://www.wzieu.pl/?y=4502&yy=6590
ISSN:
2450-8535
eISSN:
2451-2729
Punktacja:
2016 - 13 2017 - 13 2018 - 13

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Scientific Journal. Service Management